Kontakt

Bolji uslovi za život interno raseljenih lica i povratnika na Zvezdari

Bulevar kralja Aleksandra 77

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3405 780

E-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

map