O projektu

section-cover
Rešavamo stambeno pitanje interno raseljenh lica i povratnika na teritoriji opštine Zvezdara. Kroz brojne programe pomoći u vidu opreme i obuka ekonomski osnažujemo korisnike projekta- osposobljavamo ih za proširenje postojećeg ili otvaranje novog biznisa.

O čemu se radi?

Unapredićemo uslove stanovanja za najmanje 45 porodica kroz dodelu paketa građevinskog materijala za završetak objekata u kojem žive.

Sa druge strane, pružićemo podršku u zapošljavanju kroz treninge za samozapošljavanje za najmanje 30 korisnika. Podelićemo ekonomske pakete pomoći u vidu alata i opreme za otvaranje ili proširenje sopstvenog biznisa za najmanje 10 korisnika i mentorsku podršku u biznisu za najmanje 20 korisnika.

Projekat će pomoći 45 porodica i 60 pojedinaca na samo jednoj opštini.

Merama za unapređenje stanovanja želimo da postignemo bolju socijalnu uključenost korisnika u lokalnu zajednicu i društvo uopšte. Merama za ekonomsko osnaživanje povećavamo konkurentnost na tržištu rada i n životni standard korisnika projekta. Time ćemo podići njihovo samopouzdanje i smanjiti njihovu zavisnost od socijalne i druge pomoći koju traže od države.

Sektor
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/154545/DD/ACT/RS
Komponente
  • Stambena komponenta - unapređenje životnih uslova
  • Dohodovna komponenta - ekonomsko osnaživanje
Grad / Region
Gradska opština Zvezdara, Beograd, Republika Srbija
EU donacija
283.694 €
Vreme implementacije
Jul 2018. - Jul 2020.
Korisnik
Gradska opština Zvezdara
Implementiran od strane
Gradska opština Zvezdara